نحوه نصب شینگل

نصب شینگل

تمامي سقف هاي شيبدار از ۲ بخش اصلي زيرسازي و نصب شينگل تشکيل ميشوند.

قبل از اجراي زيرسازي مورد نياز در ابتدا ميبايست طبق نقشه نقاط ستوني ، محل اصلي خرپاها و درصد شيب مورد نياز مورد محاسبه قرار گيرد.

با توجه به متراژ سطح پروژه و سمت شيب آن ميتوان نقاط ستوني را جهت اجراي خرپاها مشخص نمود . با در نظر گرفتن مصالح مورد استفاده در قسمت زيرسازي حداکثر فاصله نقاط ستون خرپايي ميتواند تا ۳٫۸ متر فاصله داشته باشد ( در صورت بکارگيري پروفيل هاي ۴۰ * ۸۰ به صورت طولي)

فریم کشی:

در اجراي شينگل حداقل شيب مورد نياز جهت آب بندي مناسب در کنار زيبايي ميبايست ۳۵% برابر ۳۲ درجه ميباشد. پس از جا گذاري و قرار دادن ستون ها و خرپا ها نوبت به اجراي فريم کشي فلزي ميرسد.

در اين مرحله با در نظر گرفتن متراژ طولي و عرضي پروژه ميتوان از پروفيل هاي ۳۰ * ۶۰ با فواصل ۷۰ الي ۸۰ سانتي متر استفاده نمود. بايد دقت نمود که افزايش اين فاصله تا حدي بستگي به سازه دارد که ميتوان آن را تغيير داد ولي بايد در نظر داشت افزايش بيش از حد آن باعث ايجاد موج و کاهش استقامت ايستايي سطح سازه ميشود.البته در مواردي ميتوان اين فواصل را تا ۱ متر افزايش داد، مانند : کنسول هاي پيشاني ، کاورينگ ها و ….

  نحوه نصب شینگل - گروه مهندسی بام روف

  اجرای چوب کشی:

در مرحله بعد نوبت به نصب چوب هاي ۴ تراش ميرسد. در اين مرحله چوب هاي ۴ تراش را به صورت افقي و با فواصل ۵۰ سانتي متر از يکديگر با استفاده از پيچ هاي سرمته به فريم فلزي نصب ميکنيم . در چيدمان اين چوب ها بايد طول تخته هاي osb را در نظر داشت تا نصبت به آن تعداد شاخه هاي مورد نظر در يک پانل OSB بدست آيد که معمولا طبق متراژ تخته هاي رايج ( ۱٫۲۲cm * 2.44cm ) ميتوان اين شاخه ها را با فاصله هاي ۴۰ الي ۵۰ سانتي متردر نظر گرفت تا تمام زير سطح تخته OSB و لبه ها پوشيده شوند.

نصب تخته OSB اواس بی:

مرحله سوم زيرسازي نوبت نصب تخته هاي osb ميباشد. در نصب اين تخته ها بايد دقت نمود که زير قسمت لبه هاي آن پوشيده از چوب ۴ تراش باشد تا بعد از قرار گرفتن تخته بعدي در کنار يکديگر قرار بگيرند. در نصب اين تخته ها ميتوان از ميخ هاي فولادي ۳ اينچي و يا پيچ هاي خودمته استفاده نمود ، جهت نصب هرچه بهتر اين تخته ها در هر ۲۰ سانتيمتر يک ميخ زده شود. براي جلوگيري از فشار تخته ها به يکديگر در عمل انبساط و انقباظ چيدمان تخته ها بايد با فاصله ي ۳mm اجرا شوند.نحوه نصب شینگل - گروه مهندسی بام روف

اجرای عایق زیر شینگل:

در مرحله بعد سطح زيرسازي را با عايق پلي استري پوشش ميدهيم . در اين پوشش عايق ها را به صورت خطي افقي و با در نظر گرفتن ۱۵cm اورلب به ترتيب از قسمت پايين سازه شروع کرده و به نقطه بالايي شيب ميرسيم. در نصب اين عايق به تخته هايosb ميتواان از ميخ هاي استاپ و يا ميخ شينگل استفاده نمود.

نصب ساید فلاشینگ:

بعد از نصب اين عايق نوبت به اجراي سايد فلاشينگ ها ميباشد به طوري که تمام لبه هاي خارجي تخته osb و عايق مارا دربر بگيرد. سايد فلاشينگ ها باعث ايجاد زيبايي در محورهاي کناري سازه شده و همچنين از تماس هواي آزاد و رطوبت به زيرسازي ما جلوگيري ميکند.

نصب شینگل:

در مرحله آخر نوبت به اجراي شينگل ميرسد . جهت اجراي شينگل در ابتدا ميبايست در ردیف اول یک لایه شینگل را به صورت وارونه نصب نمود و با توجه به چاک لاین های آن ادامه ی شینگل ها را نصب نمود . برای نصب هر عدد شینگل میبایست تعداد ۶ عدد میخ شینگل در محل مخصوص بکار رود. برای جلوگیری از برهم خوردن تراز در هنگام اجرا میبایست توجه داشت تا خط تراز موجود در شینگل را بر یکدیگر قرار داد.

نحوه نصب شینگل - گروه مهندسی بام روف


تماس باما:

تلفن                                                   ۰۲۱۲۸۴۲۲۵۱۰

نحوه نصب شینگل

نحوه نصب شینگل

تماس