عایق تنفسی Isomat

عایق تنفسی Isomat

یکی از اجزای کلیدی در ساخت یک ساختمانها ، چاره اندیشی جهت دفع رطوبت سازه است. در مهندسی ساختمان های امروزی، رطوبت مشکلی است که می خواهید از آن اجتناب کنید. از دیوارها گرفته تا سقف، هر زمان که رطوبت نتواند از آن عبور کند، می تواند منجر به هر ادامه مطلب…

تماس